C5 Produktion

Produktionsstyring findes ikke standard i Dynamics C5, så derfor har vi udviklet et tillægsmodul til C5 for at opfylde mange af vores kunders behov. Et af vores kerneområder er materiale- og produktionsstyring (MPS), som vi har beskræftiget os med siden 1980, og vore konsulenter har derfor meget stor ekspertice indenfor MPS.

Vores modul til C5 Produktion bygger i en vis udstrækning på den måde som XAL's MPS moduler var struktureret på. Det har vi valgt fordi XAL's MPS moduler har bevist sin bæredygtighed gennem rigtig mange år, og vore mange XAL kunder (som spænder fra 5 til 250 medarbejdere i produktionen) har været yderst tilfredse med XAL MPS modulerne.

C5 Produktion indeholder følgende faciliteter:

  • Forkalkulation - kalkulation af materiale- og tidsforbrug
  • Planlægning - reservation af produktionstid på ressourcer (mand og/eller maskiner)
  • Frigivning - udskrivning af job-/rutekort
  • Igangsætning - fysisk lagertræk af materialer (hvis de er disponibel) eller mankoliste
  • Færdigmelding - lagertilgang af færdigproducerede emner
  • Efterkalkulation - faktisk beregning af hvad det kostede og mulighed for udskrift for-/efterkalulation

Det er typisk de faser en produktion gennemgår, og der foretages bogføring i finansen og lageret såfremt det ønskes via parameteropsætning.

Vi har yderligere suppleret vores C5 Produktion med en del rapporter opbygget i Microsoft SQL Reporting Services således, at der skabes bedre overblik over såvel kapacitetsbooking, effektivitet og rentabilitet i produktionen. Rapporterne er dynamiske således at man som udgangspunkt får et summarisk overblik over produktioner, men med mulighed for online at dykke ned i tallene bagved. Dvs. der gives mulighed for at undersøge afvigelser online eller hvorledes et sjak eller en maskine er booket.

Selvom der kontinuerligt bliver videreudviklet på modulet har vi alligevel forsøgt at lave en lille præsentation, som kan downloades nedenfor.