XAL Variant

Variantmodulet (produktkonfigurator) er et tillægsmodul, som de fleste virksomheder med fordel kan anvende - uanset om det vedrører produktion eller handel. I mange tilfælde serieproduceres til et vist niveau, mens færdiggørelsen / samlingen / overfladebehandlingen m.m. foretages på grundlag af en kundes specifikke ønsker til produktet - altså ud fra en konkret kundeordre, som kunden enten selv har lagt ind eller som er registreret af ordrebehandleren via variantmodulet. Langt færre styklister er en af fordelene ved modulet. En anden fordel er, at ordrebehandleren "tvinges" til at få svar på alle de spørgsmål som nødvendigvis skal besvares, for at det rigtige produkt kan blive leveret til kunden. Og når først de er besvaret - ja, så er specifikationen til både kunden, produktionen og indkøbet på plads én gang for alle - i én og samme arbejdsgang.

De færreste produktionsvirksomheder fremstiller selv alt fra bunden. Det normale er, at der hos underleverandører indkøbes komponenter, der så indgår i virksomhedens egne produkter. Mange af disse indkøbte komponter ligner hinanden - men varierer alligevel på eksempelvis farve, længde, bredde, materiale, kvalitet - alt sammen betinget af det færdige produkts specifikationer og egenskaber - som igen er affødt af kundens bestilling. Det stiller krav til indkøbsafdelingen om håndtering af indkøb af mange "næsten" ens komponenter - en opgave som i et traditionelt ERP-system vil fordre oprettelse og vedligeholdelse af ofte uhyggeligt mange varenumre. Denne problemstilling har vi fundet løsningen på med vort variantmodul - et modul, der giver indkøberen de samme muligheder for at konfigurere indkøbsvarerne på samme måde som variantmodulet giver sælgerne for at konfigurere salgsvarerne - og vel at mærke uden at der skal oprettes uoverskueligt mange varenumre. Reduktionen i antallet af varenumre øger overskueligheden på varelageret - og etableringen af gyldige varianter for det enkelte produkt kan sikre, at indkøberen inden bestillingen afgives, får afklaret alle væsentlige spørgsmål omkring produktets beskaffenhed - med det til følge, at der altid indkøbes nøjagtigt de komponenter, der skal bruges i den efterfølgende produktion.

Nogle produkter kan defineres ud fra faste variantvalg, mens andre defineres ud fra dynamisk variantvalg. Variaintmodulet giver således også mulighed for dynamik, hvilket vil sige at f.eks. bord kan have træ- eller glasoverflade. Vælger man "træ" så gives der valgmuligheder indenfor de forskellige trætyper, men vælges "glas" så er det forskellige farver af glas.