XAL Produktion Uden Papir (PUP)

PUP-modul. Den praktiske finplanlægning - og dermed bemandingen - på de enkelte opgaver foretages ved hjælp af vort PUP-modul (Produktion Uden Papir). Og det uanset om man har selvstyrende grupper, hvor man selv inden for gruppen fordeler gruppens opgaver - eller om det er værkføreren der konkret udpeger "Anders Hansen" til at løse lige netop en konkret opgave. Styringen foregår fra planlæggerens / værkførerens PC - og når han godkender "HVEM DER GØR HVAD - OG HVORNÅR" vil de pågældende straks efter kunne se på deres egen eller gruppens PC, hvad de skal lave efterfølgende.

Registrering af komme/gå tider, start/stop tider, pauser, interne jobs o.s.v. foregår på medarbejdernes PC via et enkelt og let tilgængeligt skærmbillede. Og dermed er alle oplysninger der skal anvendes til efterkalkulationer og til lønberegning automatisk inde i systemet - til videre bearbejdning i Microsoft XAL lønmodul. Opbygningen af fleksible dagsskemaer gør lønberegning, overtidsberegning, flekstidshåndtering m.m. til en hurtigt overstået procedure - uden at det går ude over sikkerheden i at lønberegningen foregår korrekt.

Hvilken branche skal man så være i for at kunne anvende disse tillægsmoduler. Tjah - måske er det nemmere at sige hvilke brancher man ikke skal være i. Vi har leveret og implementeret modulerne i så forskellige brancher som produktion og handel med 
 • Hydraulik
 • Spær
 • Fjernvarmerør
 • Biblioteksinventar
 • Møbler
 • Elektronik
 • Vaskemaskiner
 • Bordplader
 • Porte
 • Ventilationssystemer
 • Papirvarer
 • Kompensatorer
 • Metalkabinetter
 • Plastvarer