Visma Business Design

Design

En løsning der understøtter forandringer gør at arbejdsprocesser løbende kan effektiviseres. Et brugervenligt designværktøj betyder, at løsningen kan ændres til de forandringer der sker i omverdenen og dermed internt i virksomheden.

En foranderlig verden

De fleste virksomheder opererer i dag i et marked, der hele tiden forandrer sig. Der kommer nye kundetyper, krav om nye produkter og nye konkurrenter med en lidt anden indgangsvinkel til salg og service. For at en virksomhed

skal vedblive med at være en succes er der nødvendigt at virksomheden også tilpasser sig de krav, som markedet stiller. Det betyder, at der løbende skal ændres på f.eks. arbejdsprocesser, salgsmetoder og opfølgningsrapporter.

Virksomhederne er derfor bedst tjent med at bruge en administrativ løsning, der er i stand til at ændre sig i forhold til de ændringer virksomheden foretager.

Understøtter forandring

Design i Visma Business giver virksomheden ejerskab over løsningen, i stedet for eksterne konsulenter.

En superbruger i virksomheden kan selv designe skærmbilleder, opstille rapporter og designe formularer. Det betyder at løsningen ikke er statisk, men hele tiden kan forbedres.
Design_bill

Avanceret teknologi

Alt dette er muligt på grund af Visma Business’ enestående teknologi. Superbrugeren kan selv lave alle disse ændringer uden at risikere at ødelægge integriteten i databasen, da brugergrænseflade og database er skilt ad.

Simpel opdatering

Selvom løsningen tilpasses til den enkelte virksomhed er løsningen simpel at opdatere. Dette skyldes netop den avancerede teknologi der gør at database og basisfunktionalitet er adskilt fra den eventuelt ændrede brugergrænseflade.

Forskellige brugergrupper

Med designmiljøet kan der laves brugermenuer og skærmbilleder til specifikke brugergrupper for at optimere den enkeltes arbejde.

Avancerede løsninger

Hvis der skal udvikles avancerede tillægsløsninger, kan disse udvikles i standardværktøjer såsom Visual

Basic, C++ e.l. med fuld integration til forretningsfunktioner i Visma Business.

  • Løbende optimering af arbejdsprocesser.
  • Fuldt ejerskab over løsningen.
  • Færre udgifter til konsulenter.
  • Altid opdateret til nyeste version.
  • Tilpasset til den enkelte bruger(gruppe).

Design er en del af Visma Business, et komplet virksomhedssystem, som tilpasser sig omgivelser, understøtter forandring og forenkler din hverdag.

De andre moduler i serien er:

• Regnskab
• Projektstyring
• CRM
• Produktion
• Logistik
• Document Center

Visma Software

– We simplify your business