C5 Jobstyring

 

Er din virksomhed en af de mange produktionsvirksomheder, som enten allerede anvender eller overvejer at anskaffe det administrative system Dynamics C5™ som et værktøj til den daglige administration og som et værktøj i den daglige styring af virksomheden – så vil I med meget stor sandsynlighed kunne drage fordel af at anvende vort modul til Jobstyring i produktionen.

 

Jobstyring er et modul som gør dagligdagen nemmere for planlæggere, værkførere og medarbejdere i produktionen – og som giver ledelsen et bedre overblik over effektiviteten på de enkelte medarbejdere eller medarbejdergrupper – og som ligeledes giver et bedre grundlag for at vurdere de enkelte ordrers rentabilitet.

 

Jobstyring indeholder funktionalitet, som normalt kun findes i større og langt dyrere produktionsstyringssystemer. Modulet er let at installere – også selv om der måtte være foretaget tilpasninger i jeres nuværende C5 system – og kræver kun kort tids uddannelse og indlæring, før det giver de ønskede resultater.

 

Jobstyring er bygget op omkring et

 • Joblistemodul
 • Registreringsmodul
 • Opfølgningsmodul
 • Løngrundlagsmodul.

Joblistemodulet er det modul som med udgangspunkt i C5-projektordremodulets ordre, danner et let overskueligt og let tilgængeligt billede til brug for medarbejderne i produktionen. Det anvendes til at se hvilke projekter og hvilke operationer, den enkelte medarbejder skal arbejde på. Indgangsvinklen til joblisten er hvilken operation man ønsker at kigge på og hvem ”man” er. Derefter vil projekter som er klar til at blive produceret og som ligger inden for valgt tidsinterval blive vist – i datorækkefølge eller i en prioriteret rækkefølge, som overstyrer datoer. Medarbejderen vælger så den operation, som han vil/skal arbejde på – og aktiverer denne ved hjælp af en funktionstast. Enkelt og sikkert.

 

Registreringsmodulet anvendes af medarbejderne i produktionen til at registrere:

 • komme tidspunkt
 • gå tidspunkt
 • igangsætning af en operation (dagens første laver også en kommestempling)
 • færdigmelding af en operation – del- eller slutfærdigmelding
 • udførelse af interne jobs – oprydning, rengøring, fejning o.l.
 • ikke-planlagte pauser

og det danner dermed grundlaget for opfølgning – hvor langt er projektet i forløbet – og efterkalkulation.

 

Opfølgningsmodulet giver mulighed for udtræk af forskellige opfølgningsrapporter – til brug ved planlægning og opfølgning på projekter og medarbejdere. Der findes blandt andet:

 • Belægningsoversigt, som på den enkelte medarbejder – eller medarbejdergruppe – viser belægningen for de kommende uger – og dermed giver mulighed for at se, hvornår der kan tages nye opgaver ind.
 • Efterkalkulationsrapport, som for hvert projekt viser omsætning, materialeforbrug, tidsforbrug, dækningsbidrag og dækningsgrad.
 • Effektivitetsrapport pr. medarbejder, som for hver medarbejder viser den effektive tid (tid stemplet på projekter), den interne tid og eventuelt fravær.
 • Total tidsforbrug, som for en valgt periode (fra/til dato) – f.eks. en måned – viser den totale effektive tid, den totale interne tid og det totale fravær i perioden.

 

Løngrundlagsmodulet anvendes til at opsamle tidsposteringer til brug for lønberegning. Dette gøres på grundlag af komme- og gå-stemplinger samt eventuelle fraværsposter, der alle er registreret i registreringsmodulet.

Til brug for dette modul, er der etableret en dagsskemastruktur, hvori indlægges regler for f.eks. pauser, overtid og skiftehold. Tidsregisteringer og dagsskemaer danner til sammen grundlaget for beregningen af den enkelte medarbejderes nettotid, eventuel overtid og fravær – som så enten kan udskrives på liste eller som kan overføres til f.eks. Dataløn eller andet lønsystem.

 

Forudsætninger.

 

Systemet kan umiddelbart leveres til Dynamics C5 2008 eller nyere versioner. Vore modul ligger i VAR-laget, hvorfor der kræves licens hertil. Til hver PC, som opstilles i produktionen skal anvendes én Brugerrettighed. Ud over licens til de ”almindelige” økonomimoduler, skal der være licens til Lagermodul og Ordre- eller Projektmodul.

 

Jobstyringsmodulet er et tillægsmodul til C5 udviklet af erhvervs-gruppen, danmark a|s