Visma Business
Valg af virksomhedssystem er vitalt uanset virksomhedens størrelse og behov. Dagligt står virksomheder overfor nye udfordringer, der stiller krav til hurtig og effektiv tilpasningsevne. Dette skal understøttes af et virksomhedssystem, der giver plads til fleksibel styring af virksomhedens daglige arbejdsgange.alt

Visma Business er præcis den løsning. Udviklet til at forenkle og sætte fokus på virksomhedens forretningsprocesser. Visma Business er udviklet efter proces-tankegangen. Via veltilrettelagte rutiner tages udgangspunkt i de enkelte funktionsområders hverdag, med processer og arbejdsgange, der præsenteres grafisk i et enkelt og visuelt miljø.
Oversigt over funktioner og udvidelsesmuligheder

alt

Komplet virksomhedssystem
Visma Business er et komplet virksomhedssystem, hvor alle centrale forretningsprocesser varetages af kernesystemet. Det er en overskuelig applikation med få, omfattende moduler, så den enkelte bruger hele tiden kan bevare overblikket. Systemet består af hovedmodulerne regnskab, logistik / produktion, projektstyring og CRM. Derudover har Visma et stærkt rapporteringsværktøj, der gør det muligt at udskrive og konsolidere tal på tværs af systemet og giver på denne måde virksomhedens ledelse et effektivt beslutningsgrundlag.
Enkelt og fleksibelt
Visma Business leveres med en standardiseret opsætning. For at sikre at brugerne bliver guidet igennem de forskellige dele af en forretningsproces, er mange af skærmbillederne opstillet med pro­cessen i tankerne. Det sikrer, at processen gennemføres fuldt ud og at opgaverne udføres korrekt. En stor styrke ved Visma Business er det enkle og overskuelige tilpasningsmiljø, der gør det nemt at tilpasse Visma Business til dine behov. Den enkelte bruger kan selv tilpasse skærmbilleder, så de passer til den individuelle arbejdsrutine.
Helheden bevares
Selv om fokus er rettet mod kunderne og kundernes oplevelse af virksomheden som leverandør, er der en række øvrige samarbejds­partnere og interessenter i virksomheden, der er vitale. Da alle relationerne er nødvendige for virksomhedens succesfulde drift, er det vigtigt, at have en klar strategi for hver relation, for i fremtiden at kunne tiltrække sig og samarbejde med de bedste partnere. Visma Business sørger for at historikken bevares, så du til enhver tid har overblik over relationen til den enkelte virksomhed som kunde, samarbejdspartner, leverandør etc.
Fuld integration til omverdenen
Visma Business lever ikke alene i denne verden – derfor er systemet udviklet på Microsofts teknologi. Dette sikrer, at systemet har fuld integration til omverdenen og læner sig op af de førende systemer inden for Office-produkter, Microsoft Outlook, Word, Business Intelligence m.m.
Født til e-handel
Visma Business er rettet mod virksomheder, som beskæftiger sigmed handel på B2B-markedet. Efterhånden som vaner, distributionsløsninger og betalings- oglogistiksystemer udvikler sig, vil en stadig større del af handel,information og kundeservice ske som selvbetjening over Internettet. Gennem en professionel e-handelsløsning med Visma Business kannye kunder nåes, samtidig med at det etablerede marked serviceres.
Meget for pengene!
Visma Business er et moderne system der nemt kan tage arven op efter dit nuværende virksomhedssystem – med en rigtig fornuftig økonomi til følge. Visma Business’s lette tilpasnings- og opgraderings­miljø sikrer, at tilpasninger nemt kan videreføres i de kommende versioner af Visma Business uden store og komplekse konverteringsprojekter. Hermed får virksomheden et system med lave drifts- og vedligeholdelses­omkostninger, og de økonomiske konsekvenser af fremtidige Visma Business opgraderinger, er til at overskue.
Landsdækkende net af forhandlere
Visma Business sælges og supporteres af et landsdækkende forhandlernet, der alle er certificerede og har gennemgået et omfattende forhandlerprogram. Det, kombineret med den enkelte forhandlers forretningsforståelse, gør dem i stand til at hjælpe din virksomhed med at komme godt i gang med Visma Business.
Stor nordisk spiller bag
Visma Business er udviklet af Visma i Norge, et af Skandinaviens førende softwarehuse. Mere end 210.000 virksomheder bruger i dag løsninger fra Visma Software til at styre deres virksomhed. Visma Softwares vision er at forenkle styringen og den operationelle drift i enhver virksomhed gennem brugervenlige og intuitive løsninger, der hjælper virksomheden til større lønsomhed og effektivitet.