Firmaprofil
 
erhvervs-gruppen, danmark a|s ejes og ledes af Thomas Solvang og Finn Byskov i fællesskab. Vort firma består af et hold veluddannede civiløkonomer og IT specialister med mange års erfaring i IT branchen samt stor erfaring fra erhvervslivet. Siden etableringen i 1980 har der været fokus på leverance af IT systemer til virksomhedsstyring. Der har desuden altid været lagt stor vægt på udvikling af tillægsmoduler, brancheløsninger og kundespecifikke løsninger, for at kunne give kunderne den optimale løsning – og derigennem også opnå differentiering i forhold til konkurrenterne.
 
Vores Vision er: ”Gennem leverance af kundetilpassede standard IT løsninger til virksomhedsstyring, vil vi sikre optimering, effektivisering og automatisering af de arbejdsopgaver den enkelte medarbejder, skal løse i virksomheden og dermed skabe merværdi for vores kunder.”
 
Nedenstående grafik viser samspillet mellem vores vision, mission, og de grundelementer, i form af kunder, medarbejdere, økonomi, interne systemer, systemudvikling og implementeringsmetode, som skal sikre en god drift af vores virksomhed, og sikre at vi gennem leverance at gode løsninger, skaber en sund virksomhed, til glæde for ejere, medarbejdere, kunder, og øvrige interessenter.

Vison