Visma Rapportering
Visma Reporting er en komplet webbaseret rapporteringsløsning for Visma's ERP produkter. Med en enkel brugergrænseflade og tilgængelighed for alle er tiden inde for selvbetjening.

alt
Mange virksomheder oplever at enkelte ansatte må bruge meget tid på at formidle rapporter til andre som ikke har tilgang eller kompetance til at gøre det selv. Andre oplever at det er vanskeligt at tilbyde de ansatte enkel tilgang til den information de ønsker fra de forretningssystemer virksomheden benytter.
Enkelt og tilgængeligt
Webbaserede rapporter er spænende! Vi præsenterer information med tabeller, matriser eller grafik og kan bruge dynamiske udvalg og sorteringsmuligheder. Vi har funktioner som drilldown og drillthrough, visning af indscannede bilag fra Visma Dokumentcenter, kraftig eksport til Excel eller PDF og meget mere.
Mange virksomheder oplever at enkelte ansatte må bruge meget tid på at formidle rapporter til andre som ikke har tilgang eller kompetance til at gøre det selv. Andre oplever at det er vanskeligt at tilbyde de ansatte enkel tilgang til den information de ønsker fra virksomhedens forretningssystem.
En af fordelene med en fritstående integreret rapporteringsløsning er at du kan give tilgang til alle du ønsker der skal have tilgang, afhængig af om de er brugere af økonomi-, CRM- eller lønsystemet. Via et administratorværktøj kan du give adgang for den enkelte bruger i en række kombinationer.
Standardrapporter
Løsningen leveres med et udvalg af standardrapporter. Udvalget af standardrapporter vil fortløbende blive udvidet for de Visma produkter det er understøttet, og efterhånden som nye produkter kommer til. Standardrapportene kan redigeres eller bruges som udgangspunkt for nye brugerdefinerede rapporter. Alle standardrapportene bliver løbende vedligeholdt af Visma.
Egne rapporter
Når du kører en rapport med dine filtre, sortering osv. kan din egen opsætning lagres under "Mine rapporter". Du kan give den et navn således at den er let at finde igen. Samme rapport kan lagres med forskellige opsætninger. Disse rapporter bliver tilgængelige i en mappe, der er adskilt fra standardrapportene.
Alle rapporterne er baseret på RDL (Report Definition Languange) som er Microsofts standard for definition af rapporter.
Rapportfunktionalitet
Moderne webbaserede rapporter i Visma Rapportering giver mange muligheder.
I Visma Rapportering kan information præsenteres ved hjælp af tabeller, matriser, grafik eller formularer. Forskellige presentationsformer kan kombineres i en og samme rapport, afhængig af behov. Rapporten kan også præsentere billeder, for eksempel et indscannet dokument fra Visma Dokumentcenter. Ved hjælp af funktioner som "drilldown" og "drillthrough" kan du enkelt klikke dig ned i detaljerne i en rapport. Ved hjælp af filterfunktioner kan du enkelt afgrænse hvilke data som skal vises.
Abonnement
Når du kører en rapport kan du vælge at abonnere på den. Ved at trykke på abonnementsknappen kan du fortælle hvor ofte og i hvilket format du ønsker rapporten tilsendt på mail. Den automatiske abonnementsrutine vil så sende rapporten til dig på det tidspunkt du har specifiseret.
Abonnementet kan også administreres fra Visma Rapportering administrationsværtøjet – Management Console. Her kan en administrator sætte et abonnement op for flere brugere, og rapporter kan leveres direkte på fil eller mail.
Eksportmuligheder
Visma Rapportering har en enkel og kraftig funktion til eksport af rapporter til Excel eller PDF. Dette gør det enkelt at publisere rapporter til andre. Det gør det også enkelt at arbejde videre med rapportdata i Excel.
Analysemodul
Analysemodulet giver dig mulighed for at udforske data på en anden måde end de muligheder du har via forhåndsdefinerede rapporter. Baseret på analysemodeller eller "kuber" kan du ved hjælp af "træk&slip" metoden (pivot tabell) selv sætte en analyse sammen med de felter du ønsker.
Store datamængder
På grund af sin tekniske platform er analysemodulet godt forberedt til at håndtere store datamængder uden at belaste produktionsdatabasen. Analysemodellerne som ligger i analysemodulet kan også benyttes som grundlag for at bygge rapporter i rapporteringsmodulet. Dette kan være aktuelt i rapporter som baseres på store datamængder.
MS Excel
Excel passer som hånd i handske til Visma's Analysemodul. Du kan bruge Excel således at analysemodellerne præsenteres direkte her. Du kan enten benytte pivot funktionaliteten i Excel 2007eller den nye funktion, OLAP formler, for at lave færdige rapporter direkte i Excel. Data kan senere opdateres automatisk fra Visma's løsninger.