Produktion


Produktion Visma

Produktion
Få styr på virksomhedens produktion med et værktøj der giver ledelsen overblik, produktionschefen et planlægningsværktøj udover det sædvanlige og de enkelte personer i produktionen et simpelt værktøj til tids- og materialeregistrering.

Simpel produktionsstyring
Virksomhedens værktøj til styring af produktionen skal være let at gennemskue, let at bruge og let at trække ledelsesinformation ud af. Alt dette er produktionsmodulet i Visma Business. Virksomheden får et system der gør det muligt at håndtere styklister, produktionsordrer, planlægge produktionen, bestille varer til produktionen og registrere materiale- og tidsforbrug.

Ordreproducerende virksomheder
Produktionsmodulet er velegnet til ordreproducerende virksomheder, hvor de forskellige produktionsordrer ikke er helt ens. Det er muligt at ændre styklisten på den enkelte produktionsordre, og planlægge hver enkelt produktionsordre for sig.
Udover at styre produktionen kan der tilknyttes en række andre informationer til den enkelte produktionsordre; såsom budget, dokumenter, indkøbsordrer og aftaler. Alt i alt et system der kombinerer projektstyring og produktion.

Serieproducerende virksomheder
Med udgangspunkt i en avanceret genbestillingsfunktion oprettes automatisk produktionsordrer. Der tages højde for min/max, optimal lagerbeholdning, produktionstider og bestillinger fra kunder og til leverandører. Genbestillingsfunktionen sikrer desuden at alle materialer til produktionen bliver bestilt hvis de ikke er på lager.

Grafisk produktionsplan
Når ordrerne er oprettet kan produktionen planlægges grafisk i et Gantt-diagram med markedets bedste værktøj til produktionsplanlægning. Hermed sikres et optimalt flow igennem produktionen, hvor de rigtige maskiner og mennesker bliver brugt.

Sikker registrering
I brugervenlige skærmbilleder kan den enkelte medarbejder i produktionen registrere materiale- og tidsforbrug på de enkelte ordrer. Spild o.l. kan ligeledes registreres for at få den korrekte efterkalkulation.

> Mindre spildtid
> Forbedret kundeservice
> Bedre ressourceudnyttelse
> Tidsbesparelse i opfølgningen
> Effektivisering af registreringer
> Styr på materiale og tidsforbrug

 
Produktion C5

C5 indeholder ikke produktionsstyring, men vi har udviklet tillægsmoduler som tilgode ser dette.

Kontakt os for en nærmere gennemgang af C5 Produktion og Jobstyring.

 
Produktion XAL

altMange af vore XAL kunder har gennem tiden været utrolig glade for MPS modulerne i XAL